MAKLUMAT PELAYANAN

“ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup

Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar

Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan

Apabila Tidak Menepati Janji Ini,

Tegurlah Kami Melalui Unit Pengaduan

Dan Kami Siap Diberikan Sanksi Sesuai Peraturan

Perundang – Undangan Yang Berlaku “

 

 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

RIPALTHA, SE., MM

NIP. 196904112000031009